370 എടുത്ത് മാറ്റിയപ്പോൾ ലഡാക്കിലെ ജനങ്ങൾ ചെയ്തത് കണ്ടോ?

370 എടുത്ത് മാറ്റിയപ്പോൾ ലഡാക്കിലെ ജനങ്ങൾ ചെയ്തത് കണ്ടോ?മഴ കാരണം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പല ഭാഗവും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങള്‍ ആയി ശക്തമായ മഴ കാരണം വന്‍ നാശ നഷ്ടാമാണ് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.ഇപ്പോഴും കറന്റ് ഇല്ലാതെ ഒരുപാട് പേര്‍ ബുദ്ധിമുട് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്.ലഡാക്ക് ഒരു പ്രതെകമായി യുണിയന്‍ ടെറിട്ടറി ആയി പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷം ജമ്മു കാശ്മീരിനെ പ്രതീകം മേഖല ആയി പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷം രാജ്യത്ത് ഈ പ്രദേശത്ത് എല്ലാം എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് ആകാംഷയോടെ ആയിരുന്നു ഏവരും നോക്കി കണ്ടത്.ജമ്മു കശ്മീര്‍ ഇപ്പോഴും മൌനത്തിലാണ്.ഒറ്റപ്പെട്ട നേതാക്കള്ടെ ചില ട്വിട്ടര്‍ പരാമര്‍ശം മാറ്റി നിര്‍ത്തിയാല്‍ ഗവന്മേന്റ്റ് സൈന്യവും അത് പോലെ പോലീസും ജാഗ്രതയോടെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വേറെ മോശം സംഭവം ഒന്നും തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.370 എടുത്ത് മാറ്റിയപ്പോൾ ലഡാക്കിലെ ജനങ്ങൾ ചെയ്തത് കണ്ടോ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *