കൊല്ലം തീരത്ത് തിരമാലയ്‌ക്കൊപ്പം പത അടിയുന്ന പ്രതിഭാസം

കൊല്ലം തീരത്ത് തിരമാലയ്‌ക്കൊപ്പം പത അടിയുന്ന പ്രതിഭാസം.ഇപ്പോള്‍ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത് കൊല്ലം കടല്‍ തീരത്തുള്ള ഒരു അത്ഭുത പ്രതിഭാസമാണ്. തിരമാലയ്‌ക്കൊപ്പം തീരത്ത് പതിവില്ലാത്ത വിധം പത അടിഞ്ഞുകൂടുകയാണ്. ഇത് കാണാന്‍ നിരവധി നാട്ടുകാരാണ് എത്തുന്നത്. മുട്ടൊപ്പം പത ഒറ്റ നോട്ടത്തില്‍ കണ്ടാല്‍ മഞ്ഞു പോലെയാണ് തോന്നുക. ഇതിന്റെ വീഡിയോയും വൈറലാകുന്നു.

കൊല്ലത് താനി ഇരവി പുരം ഭാഗത്ത് ആയിരുന്നു കടലില്‍ പത പൊങ്ങിയത്.എല്ലാ വര്‍ഷവും ഇത്തരത്തില്‍ പത പൊന്തി വരാറുണ്ട് എങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രക്ക് വലിയ രീതിയില്‍ പത പൊന്തുന്നത്.നിരവധി പേര്‍ പത കാണാന്‍ എത്തുന്നുണ്ട്.പത പറത്തിയാണ് കുട്ടികള്‍ കളിക്കുന്നത്.കടലിന്റെ അടി തട്ടിലെ ചളിയും ചെറുമാണ് തിരമാലക്ക് ഒപ്പം ഇളകി വരുന്നത്.എന്നാല്‍ ഇത്തവണ പത പതിവിലും കൂടുതല്‍ എത്തിയിട്ടുണ്ട്.കൊല്ലം തീരത്ത് തിരമാലയ്‌ക്കൊപ്പം പത അടിയുന്ന പ്രതിഭാസം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *