ഈ ഇരട്ട കുട്ടികളുടെ വിരലടയാളവും റെറ്റിനയും ഒന്നല്ല.ആയിരുന്നു എങ്കില്‍ ക്രിമിനല്‍ നിയമങ്ങള്‍ മാറിയേനെ

ഈ ഇരട്ട കുട്ടികളുടെ വിരലടയാളവും റെറ്റിനയും ഒന്നല്ല.ആയിരുന്നു എങ്കില്‍ ക്രിമിനല്‍ നിയമങ്ങള്‍ മാറിയേനെ .കോട്ടയം തലയോല പറബ്ബില്‍ ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവം ശെരി ആയി വന്നു എങ്കില്‍ ലോകത്തിലെ മുഴുവന്‍ ക്രിമിനല്‍ നിയമവും മാറ്റി എഴുതേണ്ടി വരുമായിരുന്നു.സംഭവം വളരെ നിസാര കാര്യമാണ് പക്ഷെ വളരെ സീരിയസ് ആയ കാര്യം കൂടിയാണ്.റെറ്റിനയും വിരല്‍ അടയാളവും ഒരു പോലെ വന്നതിന്റെ പേരില്‍ ഒരു ഇരട്ട കുട്ടികളുടെ ആധാര്‍ നിഷേധിക്കുക ആയിരുന്നു.

അഭിജിത്ത് അഭിനവ് എന്ന ഇരട്ട കുട്ടികളാണ് എന്നി കുട്ടികള്‍.ഇതില്‍ ആദ്യത്തെ ടെസ്റ്റ്‌ അഭിജിത്തിന്റെ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞത് ആ കുട്ടിയുടെ വിരല്‍ അടയാളവും റെറ്റിന ടെസ്റ്റും കഴിഞ്ഞു അതിനു ശേഷം അഭിനവിന്റെ ടെസ്റ്റ്‌ തുടങ്ങി.പക്ഷെ പിന്നീട് വീട്ടുകാര്‍ക്ക് സന്ദേശം വന്നത് രണ്ടു പേരുടെ റെറ്റിനയുടെയും വിരല്‍ അടയാളാവും ഒരു പോലെ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരാള്‍ക്ക് മാത്രമേ ആധാര്‍ ലഭിക്കു എന്നാണ്.ഈ ഇരട്ട കുട്ടികളുടെ വിരലടയാളവും റെറ്റിനയും ഒന്നല്ല.ആയിരുന്നു എങ്കില്‍ ക്രിമിനല്‍ നിയമങ്ങള്‍ മാറിയേനെ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *